Jak jsem zabloudil

Aneb o vzniku knihy Labyrint upgrade Stalo se mi, že jsem komeniolog. Sám se divím, už ani nevím, kde jsem k tomu přišel. Někdy před léty jsem byl přinucen přečíst Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Napoprvé to nedopadlo. Otevřel jsem to, přečetl tři stránky a zase zavřel. Zastaralé, nesrozumitelné, irelevantní. Byl jsem v telecím gymnaziálním věku, […]

Skromný návrh definitivního řešení české (mezi)náboženské otázky

Mnohý čtenář mi jistě dá zapravdu, že náboženská rozdrobenost, kterou jednoznačně odhalilo nedávné sčítání lidu v Česku je nežádoucí, ba dokonce pro ostudu. Je vůbec možné, že v tak malé české kotlině jako je ta naše může existovat 29 církví a náboženských skupin? A to prosím ponechávám stranou kolonku ‚nezařaditelné‘, která naznačuje, že různých náboženských […]

TOP